GDPR (General Data Protection Regulation)
 
Den här webbplatsen,http://absolutina.se, är tillverkad och drivs av Absolutina Rent AB.
Vi får en ny dataskyddslag (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 i hela EU.
Lagen gör så att dina personuppgifter får ett ännu starkare skydd och det blir helt enkelt säkrare och tryggare för dig. 
Uppgifterna vi begär in i samband med tjänster som vi utför använder vi för att kunna ge dig bra service rörande vara tjänster samt att vi kan fullfölja våra åtaganden till dig. Vi sparar uppgifterna endast så länge som krävs för att uppfylla vår rättsliga skyldighet och för att kunna ge dig rätt service.
Absolutina Rent AB lämnar enbart ut nödvändiga personuppgifter till våra anställda för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Detta består oftast av namn och adress eventuell email adress, telefon nummer samt städningspreferenser och  känslighet för preparat som använder vi för att genomföra våra tjänster.
 
Huvudkontoret
Absolutina Rent AB, Egnahemsvägen 52, 
141 37 Stuvsta Stockholm,
Sweden
Organisationsnummer: 559002-0243